Giới thiệu

Tạp chí Nghiên cứu khoa học (Scientific journal) Trường Đại học Sao Đỏ hoạt động theo Giấy phép số 620/GP-BTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại ngày 17 tháng 9 năm 2021; mã số xuất bản của Tạp chí do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia cấp phép xuất bản phẩm in P. ISSN 1859-4190 ngày 21/7/2011 và xuất bản phẩm điện tử ISSN 2815-553X ngày 30/12/2021.

Tạp chí Nghiên cứu khoa học là tạp chí uy tín, được nhiều nhà khoa học quan tâm và gửi bài đăng; tất cả các bài báo gửi đăng đều được phản biện và duyệt đăng trước khi xuất bản. Tạp chí xuất bản định kỳ 01 số/quý bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh ở cả hai hình thức tạp chí in và tạp chí điện tử; Tạp chí nhận đăng bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực: Điện - Điện tử - Tự động hóa, Cơ khí - Động lực, Kinh tế, Triết học - Xã hội học - Chính trị học, Công nghệ Thực phẩm - Hoá học, Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Toán học, Vật lý, Công nghệ thông tin,…

Tính đến năm 2023, Tạp chí của Nhà trường đã có 4 ngành/liên ngành được tính điểm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước cụ thể như sau:

1. Liên ngành Cơ khí - Động lực: Điểm 0,25 (file đính kèm: /uploads/files/CK.pdf)

2. Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học: Điểm 0,25 (file đính kèm: /uploads/files/TH.pdf)

3. Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa: Điểm 0,25 (file đính kèm:/uploads/files/DT.pdf)

4. Ngành Kinh tế: Điểm 0,25 (file đính kèm:/uploads/files/KT.pdf )

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, học viên trong và ngoài trường gửi bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực trên về Ban biên tập Tạp chí để thực hiện quy trình phản biện và đăng theo quy định.

Thể lệ và mẫu định dạng bài báo quy định tại website của Tạp chí:

http://tapchikhcn.saodo.edu.vn/news/detail/198/format_paper

Ban biên tập nhận bài gửi online tại địa chỉ: 

http://tapchikhcn.saodo.edu.vn/authors/login/99

Địa chỉ của tạp chí:

Trường Đại học Sao Đỏ, số 76, Nguyễn Thị Duệ, Thái học 2, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0912.107.858 / 0936847980

Fax: 02203 882 921

Email: tapchikhcn@saodo.edu.vn

Lãnh đạo tạp chí:

Tổng biên tập: TS. Đỗ Văn Đỉnh - Phó Hiệu trưởng

Phó tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó Hiệu trưởng

Thư ký tòa soạn: TS. Ngô Hữu Mạnh

Ban biên tập:

ThS. Đoàn Thị Thu Hằng - Trưởng ban

TS. Vũ Văn Đông