Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy probiotics dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Bùi Văn Tú, Bùi Văn Tú, Tăng Thị Phụng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

NÂNG CAO TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA CAO SU ETYLEN-PROPYLEN-DIEN ĐỒNG TRÙNG HỢP BẰNG POLYETYLEN TỶ TRỌNG THẤP VÀ NANOSILICA
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Hoàng Thị Hòa, Hoàng Thị Hòa, Lê Thị Thuý Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
0     0

Chế tạo, điều khiển kích hạt cầu silica
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Tú
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm Chrysoidine của vật liệu compozit chế tạo từ đất sét Trúc Thôn, ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Hoàng Phương Phương, Lê Văn Thủy, Vũ Hoàng Phương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

PHÂN TÍCH  VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNGHỆ THỐNG TURBINE GIÓ
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Nguyễn Tiến Phúc, Nguyễn Tiến Phúc, Ngô Quang Vĩ, Chai Yi
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu sản xuất sữa chua giàu chất xơ hòa tan
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0


1 2 3 4 »