Nghiên cứu chế tạo polyme phân hủy sinh học từ tinh bột sắn và polyvinyl alcohol (pva) với nhựa thông
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
18     0

Ảnh hưởng của nanosilica tới tính chất nhiệt và tính chất cơ động học của nanocompozit trên cơ sở epdm và các blend epdm/br, epdm/ldpe
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
11     0

Ảnh hưởng của hàm lượng Maltose và Sorbitol bổ sung lên chất lượng bánh dẻo truyền thống
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tác giả: Tăng Thị Phụng, Bùi Văn Tú
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
15     0

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy probiotics dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Bùi Văn Tú, Bùi Văn Tú, Tăng Thị Phụng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
16     0

NÂNG CAO TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA CAO SU ETYLEN-PROPYLEN-DIEN ĐỒNG TRÙNG HỢP BẰNG POLYETYLEN TỶ TRỌNG THẤP VÀ NANOSILICA
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Hoàng Thị Hòa, Hoàng Thị Hòa, Lê Thị Thuý Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

Chế tạo, điều khiển kích hạt cầu silica
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Tú
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm Chrysoidine của vật liệu compozit chế tạo từ đất sét Trúc Thôn, ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Hoàng Phương Phương, Lê Văn Thủy, Vũ Hoàng Phương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
6     0

1 2 3 4 »