Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh methylen trong nước của vật liệu chế tạo từ đất sét Trúc Thôn và tro trấu
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
65     0


Sử dụng saccharomyces cerevisiae RV002 để lên men rượu vang từ quả sim (Rhodomyrtus tomentosa)
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Bùi Văn Tú,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
317     9

Study of structural properties and first ionization potential of clusters [Mo6X14]2- (X = F, Cl, Br, I) by the density functional method
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Phạm Thị Điệp, Vu Hoang Phương, Mac Thi Le
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
349     4

Nghiên cứu sự phát triển của sợi nấm sò (Pleurotus ostreatus) trên giá thể từ vỏ lạc và cám gạo
Số tạp chí: Số 3 (78) 2022
Tác giả: Hoàng Thị Hòa, Tăng Thị Phụng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ, quý 3.2022
333     6


Nghiên cứu ứng dụng màng chitosan kết hợp với nano bạc để bảo quản cam canh ở Hải Dương
Số tạp chí: Số 3 (75) 2021
Tác giả: Tăng Thị Phụng, Trần Thị Dịu
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
494     0

1 2 3 4 ... » »»  (39)