Nghiên cứu khả năng hấp phụ Amoni trong nước của vật liệu điều chế từ mùn cưa gỗ thông
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
20     7

Ảnh hưởng của protein đậu nành, tinh bột biến tính và bột củ dền đến cấu trúc và tính chất cảm quan của xúc xích thanh trùng
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
20     5

Nghiên cứu chế tạo polyme phân hủy sinh học từ tinh bột sắn và polyvinyl alcohol (pva) với nhựa thông
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
64     0

Ảnh hưởng của nanosilica tới tính chất nhiệt và tính chất cơ động học của nanocompozit trên cơ sở epdm và các blend epdm/br, epdm/ldpe
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
32     0

Ảnh hưởng của hàm lượng Maltose và Sorbitol bổ sung lên chất lượng bánh dẻo truyền thống
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tác giả: Tăng Thị Phụng, Bùi Văn Tú
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
44     0

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy probiotics dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Bùi Văn Tú, Bùi Văn Tú, Tăng Thị Phụng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
49     0

NÂNG CAO TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA CAO SU ETYLEN-PROPYLEN-DIEN ĐỒNG TRÙNG HỢP BẰNG POLYETYLEN TỶ TRỌNG THẤP VÀ NANOSILICA
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Hoàng Thị Hòa, Hoàng Thị Hòa, Lê Thị Thuý Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
19     0

1 2 3 4 »  (28)