Vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong quản lý phát triển xã hội hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
9     0

Vai trò của gia đình trong việc giáo dục thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Vũ Văn Đông,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

Một vài suy nghĩ về việc dạy thành ngữ tiếng hán cho sinh viên giai đoạn cao cấp
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Bùi Thị Trang, Nguyễn Thị Lan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

Nghiên cứu chế tạo polyme phân hủy sinh học từ tinh bột sắn và polyvinyl alcohol (pva) với nhựa thông
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
18     0

Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Vũ Thị Lý, Nguyễn Thị Quỳnh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
10     0

Năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

Logistics tại Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ năng lực và chi phí
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
11     0

1 2 3 4 ... » »»