Using deep learning for rice leaf diseases detection using YOLOv5
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trinh Cong Dong, Mac Tuan Anh, Giap Dang Khanh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Trong Cac, and Bui Dang T
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
4     47

Nghiên cứu hiệu quả thay thế động cơ phòng nổ không đồng bộ 3 pha bằng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trần Hữu Phúc, Trần Thanh Tuyền, Trần Hữu Phan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
3     47

Phân lớp người dùng tiềm năng của hệ thống học trực tuyến vuihoc
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Diệp, Trần Duy Khánh, Phạm Huy Hoàng, Trần Đình Khang
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     35


Ứng dụng mô phỏng số kết hợp với công nghệ Synchronous trong thiết kế và tối ưu hóa cơ cấu Cam
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Văn Hinh, Mạc Văn Giang
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     42

Nghiên cứu khí động học trên xe ô tô
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Đỗ Tiến Quyết, Nguyễn Lương Căn, Lê Đức Thắng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     27

1 2 3 4 ... » »»  (377)