Nghiên cứu bộ điều khiển trượt chống rung và mô phỏng PIL cho tay máy robot VNR-T1 5 bậc tự do
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Lê Ngọc Trúc, Trần Văn Chi, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Danh Huy, Nguyễn Tùng Lâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     37

Phương pháp điều khiển chế độ trượt phân cấp - mờ thích nghi mới cho một lớp các hệ thống Under - Actuated Simo
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tác giả: Trần Thị Điệp, Dương Thị Hoa, Nguyễn Thị Sim
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
4     24

Thiết kế ăng-ten cho hệ thống vô tuyến khả tri sử dụng tụ điện có điện dung biến thiên dựa trên vật liệu điện môi màng mỏng
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Việt Hưng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
2     26

Thiết kế điều khiển tốc độ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu sử dụng thuật toán Backstepping kết hợp bộ quan sát nhiễu High-gain
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Lê Đức Thịnh, Nguyễn Đạt Thịnh, Trần Văn Khoa, Lê Nam Dương, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
3     21

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công nghệ miết ép đến độ nhám bề mặt của chi tiết máy
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
6     26

Nghiên cứu một số thông số máy may ảnh hưởng tới độ bền và tổn thương đường may 301 trên vải giả da
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tác giả: Tạ Văn Hiển Hiển, Nguyễn Thị Hằng, Mạc Thị Hà
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
4     21

Ảnh hưởng tải trọng đến khả năng tự hồi phục mòn của phụ gia nano TiC trong dầu bôi trơn CF-4 15W/40
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
3     25

1 2 3 4 ... » »»  (243)