Phát triển các giải pháp và thiết bị chiếu tia cực tím (UVC) tiết kiệm và hiệu quả để khử nhiễm nhanh chóng SARS-CoV-2 trên khẩu trang N95
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Trần Huy, Vương Trí Tiếp, Chử Đức Hoàng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
14     53

Giảm nhiễu trong mạng hỗn tạp 5g dựa trên thuật toán phân bố tốc độ
Số tạp chí: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên, Vũ Bảo Tạo, Hoàng Thị An
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
3     30

Design dual-fuzzy adaptive controller based on method backstepping for industrial robotic manipulators
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Phạm Công Tảo, Trần Thị Điệp, Nguyễn Thị Thảo , Nguyễn Trương Huy
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
4     34

Ảnh hưởng của nhiễu lên kênh truyền AWGN và Rayleigh - fading sử dụng điều chế 16PSK trong hệ thống truyền thông không dây
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Tạ Thị Mai, Nguyễn Văn Tiến
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     26

Nhận diện cảm xúc người học thời gian thực trong lớp học trực tuyến
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Đặng Thành Trung, Phạm Quang Huy
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKh - Đại học Sao Đỏ
10     38

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ ép mex đến độ co, độ bền bám dính giữa mex và vải Wool Silk Linen
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: BÙI THỊ LOAN, Tạ Văn Hiển
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2     39

Laser and using laser cutting fabric, leather in industry
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Ngô Hữu Mạnh, Mac Thi Nguyen, Nguyen Thi Hong Nhung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
4     35

1 2 3 4 ... » »»  (313)