Thiết kế hệ thống rửa tay khử khuẩn tự động kết hợp kiểm soát dãn cách sử dụng trí tuệ nhân tạo
Số tạp chí: Số 3 (74) 2021
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
12     34

Nghiên cứu cảm biến vị trí rôto trong máy điện từ kháng
Số tạp chí: Số 3 (74) 2021
Tác giả: Phạm Công Tảo, Phạm Thị Hoan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
3     18

Nghiên cứu thiết kế thiết bị lọc không khí sử dụng công nghệ ion âm
Số tạp chí: Số 3 (74) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Chí Thành, Ngô Phương Thủy, Bùi Đăng Thảnh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
8     26

Ứng dụng Detectron2 phân loại quả cà chua
Số tạp chí: Số 3 (74) 2021
Tác giả: Hoàng Thị An, Phạm Văn Kiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
3     17

Phân tích, so sánh ô tô pin nhiên liệu và ô tô điện
Số tạp chí: Số 3 (74) 2021
Tác giả: Vũ Hoa Kỳ, Trần Hải Đăng, Nguyễn Long Lâm, Dương Thị Hà
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
3     23

Nghiên cứu phương pháp Polynomial Chaos Creux, áp dụng cho hệ thống treo trên ô tô
Số tạp chí: Số 3 (74) 2021
Tác giả: Đào Đức Thụ, Nguyễn Đình Cương, Phạm Văn Trọng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
7     21

Nghiên cứu xác định các hệ số lực khí động của xe du lịch
Số tạp chí: Số 3 (74) 2021
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1     15

1 2 3 4 ... » »»  (260)