Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo, sự vận dụng của Đảng vào quá trình giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Phạm thị Mai, Nguyễn Thị Tình, Vũ Thị Lương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và vai trò của nó trong giáo dục gia đình ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu sản xuất sữa chua giàu chất xơ hòa tan
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử (C6H4) với gốc Hydroxyl oh
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Tận dụng vỏ và hạt nhãn để trồng nấm sò (pleurotus ostreatus) làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Tối ưu hóa quá trình lên men nước giải khát cider dâu bằng phương pháp bề mặt đáp ứng bốn yếu tố
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Bùi Văn Tú,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 3 4 ... » »»