Nghiên cứu ảnh hưởng của sạc xe điện trong lưới điện siêu nhỏ trên đảo Bạch Long Vỹ
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quốc Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
14     131

Ứng dụng mạng YOLOv8 phát hiện khuyết tật mối hàn
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Hoàng Thị An, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
14     120

Research and design of control system for diaper production line
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Nguyen Hoang Thanh , Nguyen Huu Hoang, Dao Duc Thinh, Do Van Dinh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
8     106

Nghiên cứu ảnh hưởng của bán kính và góc xoay dụng cụ đến trạng thái ứng suất của chi tiết máy khi miết ép dao động
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Văn Hinh, Mạc Thị Nguyên, Nguyễn Thị Liễu, Trịnh Văn Cường
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
4     82

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ co đường may nẹp áo sơ mi
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: BÙI THỊ LOAN, Phạm Thị Kim Phúc
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
5     82

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm và nhiệt độ môi trường đến độ bền vải viscose
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Tạ Văn Hiển, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồi
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
8     83

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến độ giãn bo gấu áo Jacket
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Đỗ Thị Tần, Nguyễn Quang Thoại
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2     87

1 2 3 4 ... » »»  (416)