Hội đồng biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-ĐHSĐ ngày 13/4/2023)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ trong

HĐ biên tập

 1.  

TS. Đinh Văn Nhượng

Trường Đại học Sao Đỏ

Chủ tịch

 1.  

TS. Vũ Quang Thập

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ

Uỷ viên

 1.  

GS.TS. Phạm Thị Ngọc Yến

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

PGS.TSKH. Trần Hoài Linh

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Quốc Cường

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn

Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hải Phòng

Uỷ viên

 1.  

GS.TSKH. Bành Tiến Long

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

GS.TS. Trần Văn Địch

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

GS.TS. Phạm Minh Tuấn

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Doãn Ý

ĐH BK Hà Nội

Uỷ viên

 1.  

GS.TS. Đinh Văn Sơn

Trường ĐH Thương mại

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Trần Thị Hà

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Trương Thị Thuỷ

Học viện Tài chính

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Thị Bất

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Uỷ viên

 1.  

GS. TS. Đỗ Quang Kháng

Viện Hoá học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Uỷ viên

 1.  

TS. Bùi Văn Ngọc

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Ngô Sỹ Lương

Đại học Quốc gia HN

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Khuất Văn Ninh

Trường Đại học Sư phạm HN 2

Uỷ viên

 1.  

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

Viện Địa lý, Viện Môi trường & phát triển Việt Nam

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Đoàn Ngọc Hải

Học viện Chính trị Quốc gia

Uỷ viên

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Học viện Khoa học xã hội

Uỷ viên

 1.  

GS.TS. Yu Ming Zhang

Đại học Kentucky, Mỹ

Uỷ viên

 1.  

TS. Nguyễn Văn Anh

Đại học Cranfield, Anh

Uỷ viên

Chi tiết trong file /uploads/files/159_QD_Hoi%20dong%20Ban%20bien%20tap.pdf