Thông tin liên hệ

Toà soạn: Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ
Phòng 310-311, Nhà B, Trường Đại học Sao Đỏ
Địa chỉ: Số 24, Phố Thái Học 2 - Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: (0220) 3587213 - Fax: (0220) 3882921
Website: http://tapchikhcn.saodo.edu.vn. 
E-mail: tcnckh@saodo.edu.vn; doanhang.co@gmail.com; dodinh75@gmail.com

 

Các tin khác