Thông tin liên hệ

Toà soạn: Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ
Phòng 203, Nhà B1, Trường Đại học Sao Đỏ
Địa chỉ: Số 24, Phố Thái Học 2 - Phường Sao Đỏ - Thành phố Chí Linh – Tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: (0220) 3587213 - Fax: (0220) 3882921   Hotline: 0912 107858/0936 847980
Website: http://tapchikhcn.saodo.edu.vn. 
E-mail: tapchikhcn@saodo.edu.vn

 

Các tin khác