Nghiên cứu, thiết kế hệ thống SCADA cho kho lạnh bảo quản khoai tây giống
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Lê Ngọc Hòa, Lê Thị Mai, Vũ Hồng Phong, Nguyễn Thị Phương Oanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
559     35

Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán nối lưới có xét đến ổn định
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Duy Khiêm, Đoàn Đức Tùng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
596     25

Linh kiện quang tử ghép/tách hai mode không phụ thuộc phân cực sử dụng bộ ghép chữ y bất đối xứng
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Dương Quang Duy, Trương Cao Dũng, Chử Đức Hoàng, Nguyễn Tuấn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
578     16

Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi điều khiển cho robot tìm và làm sạch bẩn
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Sim, Vũ Thị Yến, Dương Thị Hoa, Nghiêm Thị Hưng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
678     50

Nghiên cứu kiểu dáng hình học của phương tiện lặn
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Phan Anh Tuấn, Nguyễn Đông, Lương Ngọc Lợi, Phạm Thị Thanh Hương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
433     13

Nghiên cứu so sánh độ giãn đứt tương đối, độ bền đường may 406 giữa chỉ 100% Polyester và chỉ pha 65% Polyester, 35% Cotton trên vải TC
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: BÙI THỊ LOAN, Nguyễn Thị Hồi
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
612     32

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của thông số công nghệ khi miết ép dao động đến sự hình thành quỹ đạo “vết” trên lớp bề mặt
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Nguyễn Văn Hinh, Dương Thị Hà, Nguyễn Thị Liễu
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
488     7

1 2 3 4 ... » »»  (67)