Áp dụng phương pháp dạy lập trình hướng vấn đề để phát triển tư duy tính toán cho sinh viên tại trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hường, Phạm Văn Kiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
41     3

Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Tình, Đặng Thị Dung, Đỗ Thị Thùy
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
28     1

Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật tại trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hường, Nguyễn Thị Phương Oanh, Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
137     11

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh tại Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 1(80) 2023
Tác giả: Vũ Thị Lương, Trịnh Thị Chuyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKh - Đại học Sao Đỏ
299     5

Áp dụng các hoạt động ngoại khóa trong dạy học Tiếng Anh nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tác giả: Vũ Thị Lương, Trịnh Thị Chuyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
372     15


Áp dụng phương pháp dạy học dự án trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Nguyễn Thị Tình, Phạm Thị Hồng Hoa, Đặng Thị Dung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
359     9

1 2 »  (9)