Truyền thông không dây giữa phương tiện giao thông trên sóng milimet
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Vũ Bảo Tạo, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Phương Oanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
273     7

Nhận diện khuôn mặt với OPENCV và thuật toán LBPH
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Lê Hải Thanh, Đoàn Vân Chi, Nguyễn Hữu Phát
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
110     11

Xây dựng hệ thống thu thâp và cảnh báo sự cố của động cơ trên tàu thủy dựa trên tín hiệu độ rung
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Đức Thành, Trần Hoài Linh, Nguyễn Công Phương, Phạm Văn Nam
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
122     5

Xây dựng một hệ thống nhận dạng tiếng nói và hình ảnh sử dụng các mạng học sâu trên vi điều khiển hạn chế tài nguyên và bộ nhớ
Số tạp chí: Số 1 (84) 2024
Tác giả: Cung Thành Long, Vũ Văn Nghĩa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - ĐH Sao Đỏ
135     8

Nghiên cứu ảnh hưởng của sạc xe điện trong lưới điện siêu nhỏ trên đảo Bạch Long Vỹ
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quốc Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
218     16

Ứng dụng mạng YOLOv8 phát hiện khuyết tật mối hàn
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
261     31

1 2 3 4 ... » »»  (88)