Design of the robust adaptive controller based RBF neural network for cleaning and detecting robot manipulators
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Sim, Vu Thi Yen, Dương Thi Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
61     7

Ăng-ten phân cực kép cho các điểm truy cập vô tuyến 5G trong nhà
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Lê Thị Cẩm Hà, Lương Quang Năng, Phạm Hồng Thịnh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
41     2

Ứng dụng mạng tích chập cho nhận diện biển báo giao thông
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hường, Nguyễn Thế Trung, Đặng Thành Trung, Phạm Văn Kiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
41     3


Using deep learning for rice leaf diseases detection using YOLOv5
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trinh Cong Dong, Mac Tuan Anh, Giap Dang Khanh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Trong Cac, and Bui Dang T
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
90     7

Nghiên cứu hiệu quả thay thế động cơ phòng nổ không đồng bộ 3 pha bằng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trần Hữu Phúc, Trần Thanh Tuyền, Trần Hữu Phan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
110     4

Research and design an automatic monitoring care system for Phalaenopsis Orchid
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Nguyen Dang Khai, Do Van Dinh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
389     19

1 2 3 4 ... » »»  (79)