A paper counting algorithm based on gray value difference
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Diệu Thúy, Phạm Thị Diệu Thúy, Hà Minh Tuân, Xiao Changyan, Lương Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Việt Hương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Thảo, Nguyễn Văn Trung, Chenglong Du, Nguyễn Trọng Quỳnh, Phạm Thị Thảo
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Ứng dụng phương pháp SC-FDMA để giảm papr trong truyền dẫn không dây tốc độ cao
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Quyên, Vũ Bảo Tạo
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Ứng dụng cây quyết định để xây dựng mô hình phối hợp nâng cao chất lượng nhận dạng tín hiệu điện tim
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Văn Kiên, Đỗ Văn Đỉnh, Phạm Văn Kiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LỰC KHÍ ĐỘNG ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA XE KHÁCH KHI CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Đỗ Tiến Quyết, Đỗ Tiến Quyết
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠ RÔN THÍCH NGHI BÁM QUỸ ĐẠO TAY MÁY CÔNG NGHIỆP 3 BẬC TỰ DO
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Phương Tỵ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

A Novel Robust Adaptive and Compound Control of an RBFNN, SMC and API for Manipulators
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Đức Hà, Trần Thị Diệp, Vũ Đức Hà, Hà Minh Tuấn, Phạm Thị Diệu Thúy, Phạm Thị Hoan, Nguyễn Thị Phương Oanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 3 4 ... » »»