Đánh giá sức bền giới hạn kết cấu có lỗ khoét
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Đánh giá ảnh hưởng của mật độ công suất laser CO2 đến độ sâu thương tổn và hiệu quả điều trị thẩm mỹ
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Lê Thị Hương, Hoàng Văn Cường, Đặng Thúy Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Thiết kế bộ điều khiển mờ trượt để điều khiển vị trí và góc dao động của giàn cần trục cho điện phân đồng
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Bảo mật cho mạng cảm biến không dây bằng thuật toán Des
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Hữu Phát, Lê Thị Hải Thanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Corrugation defect detecting and evaluating method for high speed railway inspection system
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Phạm Thị Diệu Thúy, Hà Minh Tuân, Trần Thị Điệp, Vũ Đức Hà, Phạm Thị Thảo, Lương Thị Thanh Xuân
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Quốc Ân
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     13

Stacked – sheet counting method based on minimum curvature and peak detection combination
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Diệu Thúy, Hà Minh Tuân, Nguyễn Thị Việt Hương , Lương Thị Thanh Xuân
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 3 4 »