Design Adaptive Robust Neural Network Controller for De-Icing Robot Manipulator
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
9     0

A novel system of drowsiness detection for drivers using raspberry
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Hung Pham Viet
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

Phát hiện khẩu trang sử dụng mô hình học sâu MobileNetV2
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
11     0

Thiết kế hệ thống cảnh báo cháy trong tòa nhà cao tầng
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Phạm Ngọc Pha, Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Minh Triển, Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Hữu Phát.
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
10     0

Mô hình hóa và thực nghiệm máy điện từ kháng công suất lớn
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Phạm Công Tảo, Trần Duy Khánh, Phạm Thị Hoan, Nguyễn Thị Phương Oanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
9     0

Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

Thiết kế thiết bị đo nồng độ NH3 cho các trang trại chăn nuôi sử dụng vi điều khiển AVR
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tác giả: Phạm Đức Khẩn, Vũ Thị Lương, Nguyễn Huy Hoan.
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
6     0

1 2 3 4 ... » »»