Nghiên cứu ảnh hưởng của bán kính và góc xoay dụng cụ đến trạng thái ứng suất của chi tiết máy khi miết ép dao động
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Văn Hinh, Mạc Thị Nguyên, Nguyễn Thị Liễu, Trịnh Văn Cường
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
82     4

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ co đường may nẹp áo sơ mi
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: BÙI THỊ LOAN, Phạm Thị Kim Phúc
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
82     5

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm và nhiệt độ môi trường đến độ bền vải viscose
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Tạ Văn Hiển, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồi
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
83     8

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến độ giãn bo gấu áo Jacket
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Đỗ Thị Tần, Nguyễn Quang Thoại
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
86     2

Nghiên cứu động lực học quay vòng của xe ô tô con có trang bị hệ thống VSC bằng phương pháp Polynomial Chaos kết hợp với lỗi Leave-One-Out
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Cao Huy Giáp, Đào Đức Thụ, Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Lương Căn, Vũ Văn Chương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
97     4

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước, thời gian giặt và tốc độ vắt đến độ co của vải kaki thun vân chéo 2/1
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Đỗ Thị Tần, Nguyễn Quang Thoại
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
171     9

Ultimate strength analysis of ship structures under combined global and local load
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Vũ Văn Tản, Nguyen Thi Hong Nhung, Pham Ngoc Linh, Nguyen Huu Chan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
130     2

1 2 3 4 ... » »»  (103)