NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ MAY TỚI ĐỘ TRƯỢT GIỮA HAI LỚP VẢI POLYESTER
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Tạ Văn Hiển, Đỗ Thị Tần
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Phân tích sức bền giới hạn của kết cấu đáy đơn tàu dầu bằng phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Mạc Thị Nguyên, Vũ Văn Tản, Vũ Văn Tản, Mạc Thị Nguyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nano tic trong dầu bôi trơn đến khả năng phục hồi mòn
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Đình Cương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ ĐẦU ĐO LASER 3D THEO PHƯƠNG PHÁP ĐO THEO ĐIỂM DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ TÁN XẠ
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Ngọc Linh, Phạm Ngọc Linh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG LỖ KHOÉT ĐẾN SỨC BỀN GIỚI HẠN CỦA TẤM PHẲNG CHỊU TẢI TRỌNG NÉN
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Hoa Kỳ, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Ngọc Đàm, Vũ Hoa Kỳ, Mạc Thị Nguyên, Vũ Văn Tản
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO  SỬ DỤNG CẢM BIẾN ÁP ĐIỆN
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Văn Tản, Vũ Văn Tản, Mạc Thị Nguyên, Vũ Hoa Kỳ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LỰC KHÍ ĐỘNG ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA XE KHÁCH KHI CHUYỂN ĐỘNG THẲNG
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Đỗ Tiến Quyết, Đỗ Tiến Quyết
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 3 4 ... » »»