Nghiên cứu phương pháp Chaos polynomial áp dụng cho hệ thống treo trên ô tô
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Đào Đức Thụ, Phạm Văn Trọng, Trần Quang Thanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu ứng dụng đầu đo Kss210a trong thiết bị đo Laser 3d theo phương pháp tự điều tiêu
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết để tính toán, thiết kế đầu đo laser 3D theo phương pháp tự điều tiêu
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Nguyễn Đình Cương, Lê Đức Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thành Công
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu lực cản khí động học của xe du lịch bằng phần mềm Ansys
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu, thí nghiệm mô hình thiết bị triệt tiêu dao động gây ra bởi dẫn xuất của dòng xoáy đối với đường ống biển
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tác giả: Nguyễn Đức Hải, Lưu Quang Hưng, Nguyễn Ngọc Đàm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 3 4 »