Ảnh hưởng của biên dạng vòi phun đến góc phun áp dụng cho xe rửa đường
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Nguyễn Lương Căn, Phạm Văn Trọng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
28     14

Nghiên cứu ảnh hưởng hình dáng đến lực cản ROV
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Mạc Thị Nguyên, Lưu Hồng Quân, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Thị Quỳnh.
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
40     22

Nghiên cứu động lực học của hệ thống đường ống – phao nổi dựa trên phương pháp tọa độ nút tuyệt đối
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Lưu Quang Hưng, Vũ Văn Tản, Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Đức Hải
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
23     11

Nghiên cứu tính toán lực khí động tác động lên xe du lịch trong điều kiện gió ổn định
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
28     16

Khảo sát ảnh hưởng và tối ưu hóa thời gian thực hiện thao tác chuẩn bị may sản phẩm từ vải dệt kim áo Polo – Shirt
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Nguyễn thị Hồi, Nguyễn Quang Thoại, Nguyễn Thị Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
16     9

Strength analysis of oil tanker structure by nonlinear finite element method
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Vũ Văn Tản,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
23     0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi gia công thép C45 sau nhiệt luyện trên máy tiện CNC
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Mạc Văn Giang,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
22     0

1 2 3 4 ... » »»  (52)