Giới thiệu về tạp chí

Năm 2011 theo đề nghị của Nhà trường, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nâng cấp Bản tin Sao Đỏ thành Tạp chí Nghiên cứu khoa học theo Giấy phép xuất bản số 1003/GP-BTTTT ngày 06/7/2011; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 1859 - 4190 theo Giấy chứng nhận số 47/TTKHCN-ISSN ngày 21/7/2011. Ngày 23/11/2011, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6117/QĐ-BCT thành lập Tạp chí Nghiên cứu khoa học thuộc Trường Đại học Sao Đỏ. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã bổ nhiệm các chức danh Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn, Hội đồng biên tập, Ban biên tập và trị sự của Tạp chí để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để xuất bản tạp chí. Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ đã xuất bản số đầu tiên (số 01) vào tháng 01/2012. 

Hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu khoa học (Scientific journal) Trường Đại học Sao Đỏ hoạt động theo Giấy phép số 620/GP-BTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại ngày 17 tháng 9 năm 2021; mã số xuất bản của Tạp chí do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia cấp phép xuất bản phẩm in P. ISSN 1859-4190 ngày 21/7/2011 và xuất bản phẩm điện tử ISSN 2815-553X ngày 30/12/2021.

Trong quá trình phát triển, Tạp chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí. Tạp chí xuất bản định kỳ 01 số/quý bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh ở cả hai hình thức tạp chí in và tạp chí điện tử; Tạp chí nhận đăng bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực: Điện - Điện tử - Tự động hóa, Cơ khí - Động lực, Kinh tế, Triết học - Xã hội học - Chính trị học, Công nghệ Thực phẩm - Hoá học, Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Toán học, Vật lý, Công nghệ thông tin,…

Năm 2021, Liên ngành Cơ khí - Động lực thuộc Tạp chí được tính điểm công trình từ 0,0 đến 0,25 điểm (theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021). 

Năm 2022, Tạp chí tiếp tục được tính điểm công trình cho 02 liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và Triết học - Chính trị học - Xã hội học theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (điểm công trình từ 0,0 đến 0,25 điểm).

Năm 2023, Liên ngành Kinh tế thuộc Tạp chí được tính điểm công trình từ 0,0 đến 0,25 điểm (theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023).

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, học viên trong và ngoài trường gửi bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực trên về Ban biên tập Tạp chí để thực hiện quy trình phản biện và đăng theo quy định.

Thể lệ quy định tại website của Tạp chí: 

http://tapchikhcn.saodo.edu.vn/news/catnews/160 

Mẫu định dạng bài báo quy định tại website của Tạp chí:

http://tapchikhcn.saodo.edu.vn/news/detail/198/Format_Paper

Ban biên tập nhận bài gửi online tại địa chỉ: 

http://tapchikhcn.saodo.edu.vn/authors/login/99

Địa chỉ của tạp chí:

Trường Đại học Sao Đỏ, số 76, Nguyễn Thị Duệ, Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 0912.107.858 / 0936847980

Fax: 02203 882 921

Email: tapchikhcn@saodo.edu.vn

Lãnh đạo tạp chí:

Tổng biên tập: TS. Đỗ Văn Đỉnh - Phó Hiệu trưởng

Phó tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên - Phó Hiệu trưởng

Thư ký tòa soạn: TS. Ngô Hữu Mạnh

Ban biên tập:

ThS. Đoàn Thị Thu Hằng - Trưởng ban

TS. Vũ Văn Đông