Phương pháp hàm Green - Tìm hàm Green cho phương trình nhiệt bằng phép biến đổi Fourier – Laplace
Số tạp chí: Số 4(83) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
77     2

On the existence for cubic programming problems
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Nguyễn Viết Tuân, Chu Thi Hien, Dang Dinh Ngoc, Vu Thi Ngoc, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Thi Thanh Thuy
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
55     0

Bất đẳng thức tích chập của phép biến đổi Fourier cosine và Laplace với hàm trọng
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
69     3

Tính chất toán tử tích chập của phép biến đổi Fourier cosine và Laplace
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
92     1

Một số bài toán trong kinh tế sử dụng ngôn ngữ R
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
379     11

Long time behaviour for a nonlocal Laplace parabolic equation
Số tạp chí: Số 3 (78) 2022
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ, quý 3.2022
326     7

Tính chất phổ của hàm trong không gian và tập sinh bởi đa thức
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
331     6

1 2 3 4 »  (26)