Sự tồn tại, tính chất nghiệm của phương trình tích phân ngẫu nhiên tuyến tính dạng Fredholm và dạng Volterra
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
5     0

Sử dụng tam giác hóa ma trận trong dự báo quá trình hữu hạn các quan sát MA(1), mở rộng cho dự báo quá trình Gauss
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
6     0

A mofified Homotopy analysis method for solving nonlinear Fredholm integral equations of the second kind
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
5     0

Ứng dụng mô hình EFA trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học Sao Đỏ của sinh viên
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
6     0

Nghiên cứu tính ổn định nghiệmcủa phương trình tích phân ngẫu nhiên
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
22     0

Nghiên cứu đặc tính đất sét Trúc Thôn và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu trong mĩ phẩm
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tác giả: Mạc Thị Lê,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
9     0

Sử dụng dãy số dương delta để khắc phục hiện tượng gibbs của hàm xấp xỉ wavelets trong phân giải tín hiệu xử lý thông tin
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Kiều Hiên, Nguyễn Kiều Hiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

1 2 »