Phân lớp người dùng tiềm năng của hệ thống học trực tuyến vuihoc
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Hoàng Thị Ngọc Diệp, Trần Duy Khánh, Phạm Huy Hoàng, Trần Đình Khang
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
126     1


Xây dựng nền tảng lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn với apache hadoop và spark
Số tạp chí: Số 3 (78) 2022
Tác giả: Vũ Bảo Tạo, Đặng Văn Nam, Nông Thị Oanh, Hoàng Thị Ngát, Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ, quý 3.2022
356     7

Nhận diện cảm xúc người học thời gian thực trong lớp học trực tuyến
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Đặng Thành Trung, Phạm Quang Huy
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKh - Đại học Sao Đỏ
470     36

1  (4)