Ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phùng Thị Lý
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm lưu niệm handmade – cơ hội và thách thức
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Ngô Thị Luyện, Vũ Thị Hường, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thuỷ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Ngô Thị Luyện, Nguyễn Thị Ngọc Mai
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Vũ Thị Lý,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Đào tạo nhân lực ngành kế toán trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Lao động - việc làm và vấn đề phát triển nông thôn mới tại việt nam hiện nay
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

1 2 »