Định hướng nâng cao chất lượng lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tác giả: Vũ Thị Lý, Nguyễn Thị Quỳnh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
10     0

Năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần viglacera Hạ Long: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

Logistics tại Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ năng lực và chi phí
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
11     0

Giải pháp hạn chế gian lận thuế tại Việt Nam trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ thông tin
Số tạp chí: Số 2 (69) 2020
Tác giả: Đinh Thị Kim Thiết, Vũ Thị Lý, Nguyễn Thị Quỳnh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

Xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm các làng nghề ở Hải Dương
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
8     0

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập
Số tạp chí: Số 1(68).2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
7     0

Tác động của chia sẻ chi phí trong bảo hiểm y tế tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
11     0

1 2 3 4 »