Mục tiêu và phạm vi hoạt động

Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí. Tạp chí xuất bản định kỳ 01 số/quý bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh ở cả hai hình thức tạp chí in và tạp chí điện tử. Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu ở đa lĩnh vực của các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế; Thông tin những tiến bộ về khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên.

Các bài báo gửi đăng trên Tạp chí được phản biện kín hai chiều bởi ít nhất 02 nhà khoa học có uy tín trong hoặc ngoài nước. Tất cả các quy trình từ gửi bài, phản biện đến xuất bản đều được thực hiện trực tuyến thông qua website của Tạp chí.