• Phiếu cộng tác viên

  Mẫu Phiếu cộng tác viên

 • Phiếu phản biện

  Mẫu Phiếu phản biện.

 • Giấy xác nhận tỷ lệ đóng góp

  Mẫu Giấy xác nhận tỷ lệ đóng góp của các tác giả trong công trình công bố chung.

 • Bản cam kết đăng bài tạp chí

  Mẫu bản cam kết đăng bài trên tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ

 • Format Paper

  Định dạng và form bài báo viết gửi đăng tại Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ. Các bài báo trình bày không đúng mẫu của Ban Biên tập và Trị sự (BBT&TS) sẽ bị trả lại cho tác giả để chỉnh sửa. Độ dài bài báo không quá 8 trang. Bài báo toàn văn nộp cho BBT gồm 2 định dạng word và PDF.