Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử (C6H4) với gốc Hydroxyl oh
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu động học, các mô hình đẳng nhiệt và tối ưu hóa quá trình hấp phụ ion chì bằng chitosan
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu cơ chế phản ứng của gốc etinyl (C2H) với phân tử silan (SiH4)
Số tạp chí: Số 4(63) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu lý thuyết khả năng phản ứng của axit isocyanic HNCO dựa vào độ mềm cục bộ và hàng rào thế năng
Số tạp chí: Số 2(61) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu điều chế chitosan từ vỏ tôm, ứng dụng xử lý nấm mốc chân tường bằng hỗn hợp chitosan/TiO2
Số tạp chí: Số 2(61) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
1     0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ phenol trong nước bằng than hoạt tính điều chế từ mùn cưa gỗ thông
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
1     0

1