• Cam kết bảo mật

  Cam kết bảo mật

 • Mục tiêu và phạm vi hoạt động

  Mục tiêu và phạm vi hoạt động

 • Hội đồng biên tập

  Số 159/QĐ-ĐHSĐ ngày 13/4/2023 về việc kiện toàn Hội đồng biên tập Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ

 • Giới thiệu về tạp chí

  Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ được phát triển từ Bản tin Sao Đỏ xuất bản số đầu tiên vào tháng 5 năm 2009 theo Giấy phép xuất bản số 16/GP-XBBT ngày 16/4/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương.