Khoa Thực phẩm & hóa học tổ chức hội thảo: “Phân tích hiện đại trong lĩnh vực thực phẩm và hóa học”

Tham dự hội thảo có TS Nguyễn Trọng Các – Trưởng phòng Khoa học công nghệ & hợp tác quốc tế, Ths Nguyễn Đức Thắng – trưởng khoa Thực phẩm & Hóa học cùng đông đủ các giảng viên trong khoa. 

Khoa Thực phẩm & hóa học tổ chức hội thảo: “Phân tích hiện đại trong lĩnh vực thực phẩm và hóa học”

     Hội thảo đã được nghe 05 báo cáo của các giảng trong khoa về các phương pháp như: “Phương pháp phổ nhiễu xạ tia X”; “Phân tích Protein trong thực phẩm bằng phương pháp Dumas”; “Ứng dụng phương pháp phổ hồng ngoại để xác định điều kiện biến tính SILICA bằng BIS (TRIETOXYSILYLPROPYL) TETRASULPHIT”; “Kính hiển vi điện tử” và báo cáo về phương pháp “Ứng dụng phép đo phổ hấp thụ  nguyên tử xác định hàm lượng kim loại nặng trong thực phẩm…”.

 

Ths. Hoàng Thị Hòa - Phó trưởng khoa Thực phẩm& hóa học chủ trì hội thảo

     Các báo cáo đã giới thiệu về đặc điểm, tính ứng dụng và ý nghĩa của các phương pháp phân tích hiện đại được áp dụng trong ngành thực phẩm và hóa học hiện nay. Qua đó giúp giảng viên cập nhật thêm kiến thức mới về các phương pháp phân tích hiện đại nhằm áp dụng hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Giúp giảng viên và sinh viên khai thác tốt các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại của khoa, nâng cao năng lực thực hành, thực nghiệm của sinh viên, thúc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu ứng dụng trong giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa và nhà trường.


Ths. Lê Ba Khoán trình bày báo cáo: “Phương pháp phổ nhiễu xạ tia X” tại hội thảo

Ths Trần Đình Dũng trình bày báo cáo “Phân tích Protein trong thực phẩm bằng phương pháp Dumas” tại hội thảo

Ths Hoàng Thị Hòa trình bày báo cáo: “Ứng dụng phương pháp phổ hồng ngoại để xác định điều kiện biến tính SILICA bằng BIS (TRIETOXYSILYLPROPYL) TETRASULPHIT” tại hội thảo

Tác giả bài viết: Thanh Lan