Hội đồng GSNN tính điểm công trình cho 4 ngành/liên ngành của Tạp chí NCKH - ĐHSĐ theo QĐ số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023

1. Liên ngành Cơ khí - Động lực: Điểm 0,25 (file đính kèm: /uploads/files/CK.pdf)

2. Liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học: Điểm 0,25 (file đính kèm: /uploads/files/TH.pdf)

3. Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa: Điểm 0,25 (file đính kèm:/uploads/files/DT.pdf)

4. Ngành Kinh tế: Điểm 0,25 (file đính kèm:/uploads/files/KT.pdf )

Trong thời gian tới, Tạp chí rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của các nhà khoa học, các tác giả để Tạp chí ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung về khoa học và công nghệ của đất nước.

Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Trân trọng thông báo!