Thông báo mời viết bài cho Hội nghị Analytica Vietnam 2019

Hội nghị sẽ tập trung vào các lĩnh vực:
1.       Những vấn đề cơ bản trong khoa học phân tích/ Sắc ký/ Khối phổ
2.      Phân tích môi trường và kiểm soát ô nhiễm môi trường
3.      Phân tích thực phẩm và Cải thiện chất lượng thực phẩm
4.      Phân tích dược phẩm và Chẩn đoán lâm sàng

      Mọi thông tin liên hệ xin gửi tới Văn phòng Thường trực của Ban tổ chức Hội nghị Analytica Vietnam 2019 theo địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững
                      Nhà T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
                      Email: analytica.conf.2019@gmail.com

Thông tin chi tiết xem trên file đính kèm: File 1File 2.