A novel multi-sensor calibration for 3D shape reconstruction
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Phạm Thị Thảo, Hà Minh Tuân, Phạm Đức Khẩn, Lương Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Tâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
50     23

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh kết hợp mô hình mạng học sâu nhận dạng hoa quả xuất khẩu
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Hoàng Thị An
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
56     39

Bộ điều khiển góc nghiêng cánh cho turbine gió quy mô nhỏ bằng phương pháp mờ
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Nguyễn Tiến Phúc, Ngô Quang Vĩ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
24     11

Ảnh hưởng của biên dạng vòi phun đến góc phun áp dụng cho xe rửa đường
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Nguyễn Lương Căn, Phạm Văn Trọng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
28     14

Nghiên cứu ảnh hưởng hình dáng đến lực cản ROV
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Mạc Thị Nguyên, Lưu Hồng Quân, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Thị Quỳnh.
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
40     22

Nghiên cứu động lực học của hệ thống đường ống – phao nổi dựa trên phương pháp tọa độ nút tuyệt đối
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Lưu Quang Hưng, Vũ Văn Tản, Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Đức Hải
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
23     11

Nghiên cứu tính toán lực khí động tác động lên xe du lịch trong điều kiện gió ổn định
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
28     16

1 2 3 4 ... » »»  (66)