Phát triển các giải pháp và thiết bị chiếu tia cực tím (UVC) tiết kiệm và hiệu quả để khử nhiễm nhanh chóng SARS-CoV-2 trên khẩu trang N95
Số 2 (77) 2022
Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Mạnh Cường, Đặng Trần Huy, Vương Trí Tiếp, Chử Đức Hoàng
Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2022/06/30

Khẩu trang dùng một lần N95 có tầm quan trọng đặc biệt đối với đại dịch Covid-19. Chi phí cao và nguồn cung hạn chế của khẩu trang dùng một lần N95 thúc đẩy nghiên cứu và các phương pháp tái sử dụng khẩu trang y tế an toàn và hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã thông báo rằng chiếu xạ tia cực tím (UVC) làm vô hiệu hóa SARS-CoV-2, các chất tương tự virus và các vi sinh vật khác được biết đến để nuôi cấy trên khẩu trang N95, cũng như các kết quả ảnh hưởng đến cấu trúc và khả năng lọc của khẩu trang N95. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích, đánh giá cơ chế bất hoạt mầm bệnh và hiệu quả của khẩu trang sau khi sử dụng và hoàn thiện phương pháp chiếu tia cực tím (UVC) giúp bất hoạt SARS-CoV-2. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công hệ thống bán tự động UVC công suất 0,15mW/cm2 ở bước sóng 220nm, bất hoạt SARS-CoV-2 các chất tương tự virus và các vi sinh vật khác được nuôi cấy trên khẩu trang N95. Kết quả nghiên cứu nhằm mục đích thương mại hóa được thiết bị (1) để bất hoạt virus SARS-CoV-2 nhờ việc chiếu tiêu cực tím UVC ở bước sóng và liều lượng thích hợp (2) đồng thời vẫn duy trì được cấu trúc và hiệu quả lọc của khẩu trang N95.

SARS-CoV-2; chiếu tia cực tím; khẩu trang N95; mầm bệnh.
Tải về

 

Các bài báo khác