Hệ thống kiểm tra cân bằng nhanh sử dụng camera và máy tính cá nhân
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Đình Lương, Trần Thị Huế , Nguyễn Hồng Minh, Đặng Thúy Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
359     11

Ứng dụng công nghệ IoT điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà
Số tạp chí: Số 3 (78) 2022
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Phạm Văn Nam, Nguyễn Thị Nga, Mai Thành Khang, Đinh Văn Tùng, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Trọng Thắng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ, quý 3.2022
453     31

Dự báo mực nước sông cao nhất, thấp nhất trong ngày sử dụng mô hình hỗn hợp
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Trọng Quỳnh, Vũ Văn Cảnh, Phạm Văn Nam
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
680     44

Hiện tượng rung của máy biến áp trong chế độ làm việc bình thường và sự cố, ứng dụng mạng nơ ron để nhận dạng trạng thái MBA
Số tạp chí: Số 3(62) - 2018
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Đào Duy Yên, Vũ Anh Tuấn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
400     0

Hiện tượng rung của máy biến áp trong chế độ làm việc bình thường và sự cố, ứng dụng mạng nơ ron để nhận dạng trạng thái MBA
Số tạp chí: Số 2(61) - 2018
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Đào Duy Yên, Nguyễn Duy Trường, Trần Hoài Linh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
442     0

Ứng dụng mạng nơ-rôn SVM trong mô hình lai dự báo độ ẩm lớn nhất và nhỏ nhất trong ngày
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
537     0

1  (6)