Nghiên cứu hiệu quả thay thế động cơ phòng nổ không đồng bộ 3 pha bằng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Số 2 (81) 2023
Nguyễn Trọng Các, Trần Hữu Phúc, Trần Thanh Tuyền, Trần Hữu Phan
Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2023/06/20

Trên thế giới, việc ứng dụng vật liệu mật độ từ cảm cao và nam châm vĩnh cửu (NCVC) để chế tạo động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp từ lưới (LSPMSM) nhằm tiết kiệm điện năng và nâng cao hiệu suất nằm trong dãy IE2 và IE3 đã được thực hiện với dải công suất từ vài W đến hàng trăm kW. Các động cơ loại này giảm được tổn hao sắt từ, trọng lượng và nâng cao hiệu suất, hệ số công suất và chất lượng điều khiển trong hệ thống truyền động điện. Do đặc thù của công nghệ khai thác than trong mỏ hầm lò nên các động cơ không đồng bộ với tải bơm và quạt gió luôn phải làm việc trong những điều kiện liên tục và nặng nhọc so với điều kiện làm việc của các thiết bị ở các môi trường khác. Nghiên cứu và đánh giá được các lợi thế của động cơ LSPMSM thay thế dần động cơ không đồng bộ (KĐB) trong mỏ giúp nắm bắt được các lợi thế sẵn có của LSPMSM cũng như dễ dàng chuyển giao công nghệ chế tạo nó. Trong nội dung bài báo, nhóm tác giả đưa ra kết quả đánh giá so sánh giữa 2 động cơ LSPMSM và KĐB 30kW có cùng thông số thiết kế từ đó đưa ra cái nhìn khách quan cho người đọc.

Động cơ không đồng bộ; động cơ; động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp; phần mềm Ansys Maxwell; quạt thông gió phòng nổ; động cơ KĐB.
Tải về

 

Các bài báo khác