Ứng dụng mạng tích chập cho nhận diện biển báo giao thông
Số 3 (82) 2023
Phạm Thị Hường, Nguyễn Thế Trung, Đặng Thành Trung, Phạm Văn Kiên
Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2023/10/02

Nhận diện biển báo giao thông tự động không những hỗ trợ thiết thực và đảm bảo an toàn cho người lái mà còn rất cần thiết cho các hệ thống lái xe tự động. Bài báo đề xuất phương pháp nhận diện các biển báo giao thông tại Việt Nam dựa trên một mô hình mạng tích chập CNN. Mô hình đã được tiến hành thử nghiệm với bộ dữ liệu chuẩn GTSRB (German Traffic Sign Recognition Benchmark) có hơn 50 nghìn biển báo giao thông khác nhau với độ chính xác hơn 95,96%. Ngoài ra, mô hình còn được tiến hành thử nghiệm với hơn 100 hình ảnh chụp thực tế trên một số đường phố tại Hà Nội. Các kết quả thu được cho thấy mô hình đề xuất không chỉ hiệu quả với bộ dữ liệu chuẩn mà còn hoạt động tốt trong môi trường thực tế.

Hệ thống giám sát giao thông; phân loại biển báo giao thông; mô hình CNN; học sâu.
Tải về

 

Các bài báo khác