Ăng-ten phân cực kép cho các điểm truy cập vô tuyến 5G trong nhà
Số 3 (82) 2023
Nguyễn Trọng Các, Lê Thị Cẩm Hà, Lương Quang Năng, Phạm Hồng Thịnh
Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2023/10/02

Trong bài báo này, một ăng-ten phân cực kép có hệ số cách li cao, búp sóng rộng được đề xuất cho các điểm truy cập 5G trong nhà. Đây là một ăng-ten lưỡng cực chéo hoạt động ở dải tần 5G NR n78 (3,3 - 3,8 GHz). Bằng cách khai thác tính đối xứng của thiết kế, ăng-ten đạt được hệ số cách li cao với chỉ một nguồn cấp dạng vi sai. Bên cạnh đó, búp sóng của ăng-ten được mở rộng đáng kể bằng cách kết hơp các phần tử đơn cực kí sinh trong cấu trúc ăng-ten mà vẫn giữ được tính đối xứng cần có của ăng-ten. Kết quả mô phỏng cho thấy ăng-ten hoạt động ở dải tần số 3,05 – 3,88 GHz có hệ cách li giữa cổng với cổng > 45 dB và đạt được độ rộng búp sóng nửa công suất đỉnh là 135°/165° ở mặt phẳng E/H trong vùng băng tần hoạt động.

điểm truy cập trong nhà; ăng-ten 5G; phân cực kép.
Tải về

 

Các bài báo khác