Xây dựng mô hình giả lập turbine gió sử dụng PMSG
Số 1(60) - 2018
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ

Trong bài báo, một mô hình giả lập của máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSG) trong hệ thống turbine gió sử được thiết kế và xây dựng theo các yêu cầu khác nhau từ sự phát triển. Hệ thống giả lập bao gồm phần nghịch lưu phía máy (NLPM), nghịch lưu phía lưới (NLPL), động cơ không đồng bộ 5,5kW và biến tần.Giao diện trên máy tính được viết trên nền LabVIEW để cung cấp cho người sử dụng một giao diện thân thiện và có thể điều khiển thời gian thực cho các thực nghiệm. Hệ thống có thể mô phỏng đặc tính của turbine gió trong thực tế. Hệ thống được thử nghiệm với tần số điện áp cố định, tốc độ thay đổi. Kết quả phân tích lý thuyết và các kết quả thực nghiệm của mô hình cho thấy hệ thống hoàn toàn khả thi và hiệu quả.

ăng lượng gió, PMSG - Máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu, bộ điều khiển PI, bộ chuyển đổi PWM back-to-back, máy phát điện điều khiển gió, turbine gió biến tốc.

 

Các bài báo khác