Sử dụng Saccharomyces cerevisiae rv002 để lên men rượu vang từ quả sim (Rhodomyrtus tomentosa)
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tác giả: Bùi Văn Tú, Nguyễn Ngọc Tú
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
6     1

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy probiotics dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Bùi Văn Tú, Bùi Văn Tú, Tăng Thị Phụng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
54     0

Tối ưu hóa quá trình lên men nước giải khát cider dâu bằng phương pháp bề mặt đáp ứng bốn yếu tố
Số tạp chí: Số 2(65).2019
Tác giả: Bùi Văn Tú,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
122     0

Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn acid acetic để sản xuất thử nghiệm giấm ăn từ nguyên liệu chuối tiêu bằng phương pháp lên men nhanh
Số tạp chí: Số 3(62) - 2018
Tác giả: Bùi Văn Tú, Nguyễn Đức Thắng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
36     0

1  (4)