Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học chữ đa âm trong tiếng hán tại trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31     3

Một vài đề xuất khi vận dụng từ Hán Việt trong giảng dạy từ vựng tiếng Hán giai đoạn sơ cấp
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tạp chí xuất bản: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuyên
31     0

1  (2)