Giảm nhiễu trong mạng hỗn tạp 5g dựa trên thuật toán phân bố tốc độ
Số tạp chí: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên, Vũ Bảo Tạo, Hoàng Thị An
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
338     8

Ảnh hưởng của nhiễu lên kênh truyền AWGN và Rayleigh - fading sử dụng điều chế 16PSK trong hệ thống truyền thông không dây
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Tạ Thị Mai, Nguyễn Văn Tiến
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
678     21

Phân tích động học ngược cho tay máy robot hàn 6 bậc tự do
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Dương Văn Toàn Ninh, Nguyễn Tấn Tại
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
676     84

Điều khiển bền vững thích nghi trên cơ sở mờ Nơron mờ điều khiển cho tay máy robot
Số tạp chí: Số 1 (76) 2022
Tác giả: Nguyễn Phương Tỵ, Vũ Thị Yến, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Phương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
506     28

Điều khiển truyền động động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp tựa theo vector từ thông rotor (foc)
Số tạp chí: Số 1(76) 2022
Tác giả: Phạm Văn Tuấn, Hoàng Thị Phượng, Phạm Văn Tuệ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
1305     176

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống SCADA cho kho lạnh bảo quản khoai tây giống
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Lê Ngọc Hòa, Lê Thị Mai, Vũ Hồng Phong, Nguyễn Thị Phương Oanh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
464     34

Ảnh hưởng của nguồn điện phân tán nối lưới có xét đến ổn định
Số tạp chí: Số 4 (75) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Duy Khiêm, Đoàn Đức Tùng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
487     23

« 1 2 3 4 5 6 7 ... » »»  (82)