Using deep learning for rice leaf diseases detection using YOLOv5
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trinh Cong Dong, Mac Tuan Anh, Giap Dang Khanh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Trong Cac, and Bui Dang T
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
139     9

Nghiên cứu hiệu quả thay thế động cơ phòng nổ không đồng bộ 3 pha bằng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trần Hữu Phúc, Trần Thanh Tuyền, Trần Hữu Phan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
154     4

Research and design an automatic monitoring care system for Phalaenopsis Orchid
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Nguyen Dang Khai, Do Van Dinh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
410     19

Early fire alarm and detection in buildings using CNN
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Tien Dzung Nguyen, Dang Khanh Hoa, Nguyen Viet Hung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
413     10

Research and design an automatic monitoring care system for Phalaenopsis Orchid
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Bùi Đăng Thảnh, Nguyen Dang Khai, Do Van Dinh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
516     22

Ứng dụng Bag-Of-Visual-Words trong nhận dạng cử chỉ bàn tay qua đặc trưng hình dáng của ảnh độ sâu và vị trí các khớp
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Trần Nguyễn Quỳnh Trâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
524     61

Hệ thống kiểm tra cân bằng nhanh sử dụng camera và máy tính cá nhân
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Đình Lương, Trần Thị Huế , Nguyễn Hồng Minh, Đặng Thúy Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
338     11

« 1 2 3 4 5 ... » »»  (82)