Thiết kế ăng-ten cho hệ thống vô tuyến khả tri sử dụng tụ điện có điện dung biến thiên dựa trên vật liệu điện môi màng mỏng
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Việt Hưng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
630     21

Thiết kế điều khiển tốc độ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu sử dụng thuật toán Backstepping kết hợp bộ quan sát nhiễu High-gain
Số tạp chí: Số 2 (73) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Lê Đức Thịnh, Nguyễn Đạt Thịnh, Trần Văn Khoa, Lê Nam Dương, Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
607     35

Dự báo mực nước sông cao nhất, thấp nhất trong ngày sử dụng mô hình hỗn hợp
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tác giả: Đỗ Văn Đỉnh, Nguyễn Trọng Quỳnh, Vũ Văn Cảnh, Phạm Văn Nam
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
680     44

Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển vô hướng động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc có tham số momen quán tính J biến đổi
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tác giả: Lê Ngọc Hòa, Vũ Hồng Phong
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
311     19

Đánh giá hiệu năng chống nhiễu của bộ thu GPS sử dụng kiến trúc bộ lọc hạt điểm
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Phạm Việt Hưng, Lê Thị Mai
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
431     10

Lựa chọn sơ đồ cấp điện và luật điều khiển công suất đầu ra cho máy điện từ kháng
Số tạp chí: Số 1 (72) 2021
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
484     8

A novel multi-sensor calibration for 3D shape reconstruction
Số tạp chí: Số 4 (71) 2020
Tác giả: Phạm Thị Thảo, Hà Minh Tuân, Phạm Đức Khẩn, Lương Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Tâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
581     33

«« « ... 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»  (82)