Áp dụng phương pháp dạy lập trình hướng vấn đề để phát triển tư duy tính toán cho sinh viên tại trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 4 (83) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hường, Phạm Văn Kiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
41     3

Ứng dụng mạng tích chập cho nhận diện biển báo giao thông
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hường, Nguyễn Thế Trung, Đặng Thành Trung, Phạm Văn Kiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
95     7

Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật tại trường Đại học Sao Đỏ
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Phạm Thị Hường, Nguyễn Thị Phương Oanh, Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
137     11

Ứng dụng Bag-Of-Visual-Words trong nhận dạng cử chỉ bàn tay qua đặc trưng hình dáng của ảnh độ sâu và vị trí các khớp
Số tạp chí: Số 4 (79) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Trần Nguyễn Quỳnh Trâm
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
524     61

Nhận dạng vân tay sử dụng kỹ thuật học sâu
Số tạp chí: Số 3(78) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Trương Văn Tuấn
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ, quý 3.2022
341     20

Nhận diện cảm xúc người học thời gian thực trong lớp học trực tuyến
Số tạp chí: Số 2 (77) 2022
Tác giả: Phạm Thị Hường, Đặng Thành Trung, Phạm Quang Huy
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKh - Đại học Sao Đỏ
445     36

Phát hiện khẩu trang sử dụng mô hình học sâu MobileNetV2
Số tạp chí: Số 3 (70) 2020
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
471     0

1 2 »  (10)