Đánh giá ảnh hưởng của gió tới sức cản tàu hải quân
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
24     0

Phân tích động học hệ thống treo độc lập hai đòn ngang
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Nguyễn Đình Cương, Lê Đức Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thành Công
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
24     0

Nghiên cứu lực cản khí động học của xe du lịch bằng phần mềm Ansys
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
21     0

Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Quốc Ân
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
29     16

Stacked – sheet counting method based on minimum curvature and peak detection combination
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Diệu Thúy, Hà Minh Tuân, Nguyễn Thị Việt Hương , Lương Thị Thanh Xuân
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
19     0

Design of L1 Adaptive Control for PMSG Wind Turbine System
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Vũ Đức Hà, Trần Thị Điệp, Phạm Văn Phùng, Huang Shoudao
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
33     0

Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh
Số tạp chí: Số 1(64) - 2019
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Phạm Việt Hưng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
17     2

«« « ... 7 8 9 10  (70)