Ăng-ten phân cực kép cho các điểm truy cập vô tuyến 5G trong nhà
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Lê Thị Cẩm Hà, Lương Quang Năng, Phạm Hồng Thịnh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
100     6

Using deep learning for rice leaf diseases detection using YOLOv5
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trinh Cong Dong, Mac Tuan Anh, Giap Dang Khanh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Trong Cac, and Bui Dang T
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
139     9

Nghiên cứu hiệu quả thay thế động cơ phòng nổ không đồng bộ 3 pha bằng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trần Hữu Phúc, Trần Thanh Tuyền, Trần Hữu Phan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
154     4

Nghiên cứu hiệu quả thay thế động cơ phòng nổ không đồng bộ 3 pha bằng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp
Số tạp chí: Số 2 (81) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Trần Hữu Phúc, Trần Thanh Tuyền, Trần Hữu Phan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
426     13

Early fire alarm and detection in buildings using CNN
Số tạp chí: Số 1 (80) 2023
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Tien Dzung Nguyen, Dang Khanh Hoa, Nguyen Viet Hung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
413     10

2D map and laser sensor-based guidance for an autonomous robot
Số tạp chí: Số 4(79) 2022
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Tien Dzung Nguyen, Van Son Nguyen, Dang Khanh Hoa, Nghiem Trong Quan
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
363     2

Mạch chỉnh lưu CMOS 13,56 MHz cho hệ thống truyền năng lượng không dây trong ứng dụng Y sinh
Số tạp chí: Số 3 (78) 2022
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Văn Cường,
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ, quý 3.2022
390     13

1 2 3 4 »  (27)