Bất đẳng thức tích chập của phép biến đổi Fourier cosine và Laplace với hàm trọng
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2     18

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
5     40


Chuyển đổi số - những thách thức và cơ hội cho sự phát triển du lịch Việt Nam
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Mai Hương, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     20

Nghiên cứu khả năng hấp phụ xanh methylen trong nước của vật liệu chế tạo từ đất sét Trúc Thôn và tro trấu
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
0     16

Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái nhằm hạn chế và ứng phó với biến đổi khí hậu
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo, Trần Thị Mai Hương, Tăng Thị Hồng Minh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
4     21

Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Hải Dương
Số tạp chí: Số 3 (82) 2023
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH - Đại học Sao Đỏ
2     28

« 1 2 3 4 5 ... » »»  (397)