Đề xuất phương pháp phát hiện rau bị sâu bệnh bằng hình ảnh dựa trên các dấu hiệu trên bề mặt lá
Số tạp chí: Số 2(61) - 2018
Tác giả: Nguyễn Trọng Các, Đỗ Tuấn Linh, Nguyễn Hữu Phát
Tạp chí xuất bản: Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
385     0

Xây dựng mô hình giả lập turbine gió sử dụng PMSG
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
587     0


Ứng dụng mạng nơ-rôn SVM trong mô hình lai dự báo độ ẩm lớn nhất và nhỏ nhất trong ngày
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
510     0

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ ROBOT LAU BẢNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG SÓNG RF
Số tạp chí: Số 1(60) - 2018
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ
400     16

«« « ... 9 10 11 12  (82)