A paper counting algorithm based on gray value difference
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Diệu Thúy, Phạm Thị Diệu Thúy, Hà Minh Tuân, Xiao Changyan, Lương Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Việt Hương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
24     0

Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Thảo, Nguyễn Văn Trung, Chenglong Du, Nguyễn Trọng Quỳnh, Phạm Thị Thảo
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
24     0

Ứng dụng phương pháp SC-FDMA để giảm papr trong truyền dẫn không dây tốc độ cao
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Quyên, Vũ Bảo Tạo
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
27     0

Ứng dụng cây quyết định để xây dựng mô hình phối hợp nâng cao chất lượng nhận dạng tín hiệu điện tim
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Văn Kiên, Đỗ Văn Đỉnh, Phạm Văn Kiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
32     0

Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở khu vực đồng bằng bắc bộ hiện nay
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Văn Đông, Trần Thị Hồng Nhung
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
16     0

Tư tưởng nhân văn Việt Nam thế kỷ XVIII
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Phạm Văn Dự, Phạm Văn Dự
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
16     0

NÂNG CAO TÍNH CHẤT KỸ THUẬT CỦA CAO SU ETYLEN-PROPYLEN-DIEN ĐỒNG TRÙNG HỢP BẰNG POLYETYLEN TỶ TRỌNG THẤP VÀ NANOSILICA
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Hoàng Thị Hòa, Hoàng Thị Hòa, Lê Thị Thuý Hằng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
20     0

« 1 2 3 4 5 6 ... » »»  (70)