Chế tạo, điều khiển kích hạt cầu silica
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Tú
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
18     0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm Chrysoidine của vật liệu compozit chế tạo từ đất sét Trúc Thôn, ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Hoàng Phương Phương, Lê Văn Thủy, Vũ Hoàng Phương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
16     0

NGHIỆM ỔN ĐỊNH CỦA MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC SUY BIẾN MẠNH TRONG TOÀN KHÔNG GIAN
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Diệp Huyền, Nguyễn Thị Diệp Huyền
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
16     0

TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Ngô Thị Luyện,   Nguyễn Thị Ngọc Mai, Ngô Thị Luyện
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
20     0

Nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sau khi gia nhập WTO
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Đào Văn Dậy, Đào Văn Dậy,  Cui Ri Ming
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
18     0

ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG LỖ KHOÉT ĐẾN SỨC BỀN GIỚI HẠN CỦA TẤM PHẲNG CHỊU TẢI TRỌNG NÉN
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Hoa Kỳ, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Ngọc Đàm, Vũ Hoa Kỳ, Mạc Thị Nguyên, Vũ Văn Tản
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
15     0

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG TỐC ĐỘ CAO  SỬ DỤNG CẢM BIẾN ÁP ĐIỆN
Số tạp chí: Số 3(66).2019
Tác giả: Vũ Văn Tản, Vũ Văn Tản, Mạc Thị Nguyên, Vũ Hoa Kỳ
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
17     0

« 1 2 3 4 5 6 7 ... » »»  (70)