PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP PHI NGÔN TỪ CHO SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Huyền, Nguyễn Thị Hương Huyền, Vũ Thị Lương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
26     0

Tác động của chia sẻ chi phí trong bảo hiểm y tế tại Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
37     0

NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Lương Thị Hoa, Lương Thị Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
30     0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ MAY TỚI ĐỘ TRƯỢT GIỮA HAI LỚP VẢI POLYESTER
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Tạ Văn Hiển, Đỗ Thị Tần
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
29     0

Phân tích sức bền giới hạn của kết cấu đáy đơn tàu dầu bằng phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Mạc Thị Nguyên, Vũ Văn Tản, Vũ Văn Tản, Mạc Thị Nguyên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31     0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nano tic trong dầu bôi trơn đến khả năng phục hồi mòn
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Đình Cương
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
27     0

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ ĐẦU ĐO LASER 3D THEO PHƯƠNG PHÁP ĐO THEO ĐIỂM DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ TÁN XẠ
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Ngọc Linh, Phạm Ngọc Linh
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
29     0

« 1 2 3 4 5 ... » »»  (70)