Phân tích, đánh giá nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên Trường đại học Sao Đỏ trong xu thế hội nhập
Số 1(64) - 2019
Tạp chí NCKH, trường Đại học Sao Đỏ
2019/03/28

Học và sử dụng được ngoại ngữ với mục tiêu định hướng nghề nghiệp đồng nghĩa với việc tạo ra cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc của mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, sinh viên cần nâng cao năng lực ngoại ngữ của mình ngay từ khi bắt đầu học ở trường đại học.

Bài báo này trình bày kết quả phân tích, đánh giá nhu cầu học ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ nhằm cung cấp thông tin dự báo xu thế phát triển của việc học ngoại ngữ của sinh viên trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Kết quả phân tích, đánh giá này là bước khởi đầu quan trọng nhằm giúp đưa ra các quyết định liên quan đến việc xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra, xây dựng nội dung chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ.

Đánh giá nhu cầu, ngoại ngữ, Ngôn ngữ Anh, xu thế hội nhập

 

Các bài báo khác