Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Số 4(67).2019
Đặng Thị Minh Phương, Đặng Thị Minh Phương
Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
31/12/2019

Những năm gần đây, tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng, cầu nối giúp cho quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng nhanh hơn. Vì vậy, việc dạy và học tiếng Anh cho học sinh, sinh viên (HS,SV) và người dân trở nên vô cùng cấp thiết. Bởi vậy, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm đẩy mạnh việc dạy tiếng Anh trong trường học để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, qua đánh giá việc dạy, học tiếng Anh ở nước ta trước đây và hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế, kém hiệu quả.

Trước yêu cầu mới, khi nhân loại bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (gọi tắt cuộc cách mạng 4.0), đòi hỏi chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá lại thực trạng dạy và học tiếng Anh ở nước ta trong những năm qua. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp, gợi mở xu thế mới trong dạy và học tiếng Anh nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

 

Thực trạng dạy và học tiếng Anh; cách mạng công nghiệp 4.0; giải pháp; xu thế trong việc dạy và học tiếng Anh.

 

Các bài báo khác