Ảnh hưởng của mạng xã hội đến sinh viên Đại học Sao Đỏ trong giai đoạn hiện nay
Số 4(67).2019
Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
31/12/2019

Sự xuất hiện của mạng xã hội với những tính năng mới, nguồn thông tin phong phú và đa dạng đã đem lại cho sinh viên nhiều sự trải nghiệm đầy thú vị, tạo điều kiện cho sinh viên giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ, cung cấp nhiều tri thức phục vụ quá trình làm việc, học tập, cung cấp những kỹ năng trong cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực thì cũng còn nhiều hệ lụy, những tác động tiêu cực mà mạng xã hội mang lại cho sinh viên khi quá lạm dụng nó. Từ đó, tác giả đã nghiên cứu về thực trạng sử dụng mạng xã hội của sinh viên Đại học Sao Đỏ, đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của mạng xã hội đến sinh viên Đại học Sao Đỏ hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của mạng xã hội đến sinh viên Đại học Sao Đỏ.

 

Mạng xã hội, vai trò của mạng xã hội, ảnh hưởng của mạng xã hội đến sinh viên.

 

Các bài báo khác