Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Hải Hà, Phùng Thị Lý
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
508     0

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến sinh viên Đại học Sao Đỏ trong giai đoạn hiện nay
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Hoa
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
1729     0

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy probiotics dùng trong chăn nuôi bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Bùi Văn Tú, Bùi Văn Tú, Tăng Thị Phụng
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
577     0

Sử dụng dãy số dương delta để khắc phục hiện tượng gibbs của hàm xấp xỉ wavelets trong phân giải tín hiệu xử lý thông tin
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Nguyễn Kiều Hiên, Nguyễn Kiều Hiên
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
535     0

On the weak stationary solutions to 2D g-Navier-Stokes equations
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tạp chí xuất bản: Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ
485     0

Một vài đề xuất khi vận dụng từ Hán Việt trong giảng dạy từ vựng tiếng Hán giai đoạn sơ cấp
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tạp chí xuất bản: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuyên
669     0

Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Số tạp chí: Số 4(67).2019
Tác giả: Đặng Thị Minh Phương, Đặng Thị Minh Phương
Tạp chí xuất bản: Xu thế và giải pháp giảng dạy tiếng anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
628     0

1 2 3 4 ... » »»  (67)